LightWEB
LightWeb


R Å D Y R
 
                    Søknad om rådyrjakt sendes anders.berg@rjfo.no, frist 15/6. 
 
•    Jakttiden slik den var i 2015. 25/9 – 2/10 og 14/10 - 23/12. Bukk fra 10/8-
•    Ettersøksavtale \ bevis og skytterprøve om søknaden gjelder bukk, skal være tilsendt RJFO før jakten starter.
•    Jaktkortet (øvre del av faktura, kvittert) er kun gyldig sammen med kvittert vilttrygdavgift.
•    Jaktleder er ansvarlig for å sjekke vilttrygdavgift for de som deltar i jakten. Priser : Bukk 900,- ordinær 650,  lagsdeltager 450.
 
 
 
 
 
  
 
 
      
       
  Fiske    
    Bever
     Elg
Rein    Rådyr   Småviltjakt
 
 
 
 
 
 
 
 

Hent veibeskrivelse / Get Directions

Lat=60.88235 , Lon=10.9502
 
 R I N G S A K E R   J A K T   &   F I S K E O M R Å D E
A N D E R S   B E R G   /   U T M A R K S L E D E R
T E L : + 4 7   6 2   3 4   4 3   4 0    /    + 4 7   4 1   6 8   6 9   5 0
 

 
 
 S K R I V   E N   R A D   T I L  O S S   H E R © LightWeb